De gemeente Den Haag, dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW), heeft Het Werk Bedrijf opdracht gegeven voor een Jongerenproject. Deze jongeren zijn betaald aan het werk als buurtservicemedewerker bij Haags Werk Bedrijf Publieke Taken in combinatie met een op maat gemaakt re-integratietraject. Het Werk Bedrijf voert het re-integratietraject uit in samenwerking met TrashUreHunt.

TrashUreHunt verzorgt het eerste deel van het traject, het bewustwordingstraject; middels activiteiten gericht op het gebied van lichaam en psyche door middel van sport, spel, muziek en kunst. In het tweede deel van het traject wordt de focus gelegd op het doorstromen naar regulier betaald werk. Indien een kandidaat zich gedurende het traject zodanig ontwikkeld heeft dat hij of zij rijp is voor de reguliere arbeidsmarkt, dan benadert Het Werk Bedrijf haar netwerk van werkgevers in Den Haag en omgeving om tot een succesvolle match te komen.

Het Werk Bedrijf besteedt veel zorg aan het persoonlijke contact met de werkgever en kandidaat. Zodoende wordt het contact onderhouden met een vaste accountmanager.

Aangezien het Het Werk Bedrijf garant staat voor de geleverde kwaliteit, werkt zij volgens de kwaliteitsnormen van verschillende keurmerken: Blik Op Werk en het UWV erkenningskader jobcoaching.

Bent u geïnteresseerd in de dienstverlening van het Het Werk Bedrijf of wilt u meer informatie over onze werkwijze? Neem dan contact op met onze accountmanagers Brenda, Joke en Tahar op het telefoonnummer: 070-4452818.
We bespreken graag de mogelijkheden.